Parallel sturen for Children in Brand

Parallel sturen


Vanuit het Sneeuwploeg sturen ontwikkelt zich het parallele sturen. Hiervoor is een hogere snelheid nodig. Op grond van de lichamelijke motoriek skiën kinderen vaak met de bocht mee. Dit houdt in dat parallel sturen niet mogelijk is. Pas wanneer zich tijdens het groeiproces het zwaartepunt van de kinderen dieper wordt en zich verder naar voren verlegt, is het mogelijk om parallel te leren skiën. Hierdoor heeft men vaak het gevoel, dat de skiles geen nut heeft gehad. Maar dat klopt in ieder geval niet. Bij iedere technische sport zorgt veel oefenen ervoor dat men verder kan komen. Daarnaast heeft het skiën in een groep ook een sociaal aspect. Kinderen willen zich meten met de andere kinderen en samen beleven en ontdekken. Dit is een reden waarom het voor de meeste kinderen niet nodig is om privéles te nemen om sneller te leren.

Searching Availability...

Die abgesendeten Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz.